Основні напрямки роботи

Основний напрям діяльності закладу дошкільної освіти - гуманітарний

 

Наші педагоги працюють за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років "Дитина" .

– Навчальний матеріал та освітні технології підбираються з урахуванням унікальності кожної дитини.

– В нашому закладі дошкільної освіти створюються умови для розвитку особистості через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм.

–  Постійно створюється та оновлюється якісне розвивальне середовище, що забезпечує впровадження нових  технологій в освітньо- виховний процес.

– Створюються умови для збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності.

– Ведеться робота з удосконалення  і збагачення зв’язного мовлення дошкільників під час проведення різноманітних заходів з урахуванням унікальності кожної дитини.

– Впроваджуються  власні напрацювання педагогів в роботу дошкільного закладу.

Пріоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік

1. Продовжити роботу над розвитком здоров'язберігаючої компетентності дошкільників шляхом валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

2.Удосконалювати роботу щодо підвищення мовної та мовленнєвої компетенції дітей шляхом упровадження сучасних технологій.

3. Спрямовувати освітній процес на патріотичне виховання дошкільників засобами народознавства.