Освітній процес

 

 

Основні завдання на 2021/2022 навчальний рік

 

                      Базуючи свою роботу на основі Закону України «Про дошкільну освіту», програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина",  інших нормативних документів, з метою реалізації загальної мети - надання якісних послуг, забезпечення соціального захисту та прав дитини, формування в дошкільника цілісної картини світу, потребово - мотиваційної сфери, творчого ставлення дитини до життя та гармонійного особистісного розвитку дошкільника, заклад дошкільної освіти на 2021/2022 навчальний рік визначає такі цільові пріоритети:

  • створення відповідного розвивального життєвого простору;
  • балансування впливу педагога та індивідуальний досвід, систему цінностей, інтересів, прагнень дошкільника;
  • підвищення фахової компетентності педагогів, сприяння їх професійному зростанню;
  • активізація роботи щодо формування уявлення дитини про навколишнє середовище та внутрішнє, душевне життя (власне та інших людей);
  • систематизація роботи щодо збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності шляхом впровадження ефективного педагогічного досвіду;
  • вдосконалення та збагачення зв’язної мови дітей шляхом підвищення педагогічної майстерності дітей;
  • підвищення соціальної активності батьків, залучення їх у єдиний освітній простір дошкільної освіти;
  •  формування педагогічної культури батьків, використовуючи нові форми співпраці з батьками.

              

Основні завдання на поточний рік

            Таким чином, виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку, педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.  Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ставить на 2021/20212 навчальний рік наступні завдання:

1.  Продовжити роботу  щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетентності дитини шляхом с ворення розвивального середовища.

2. Формувати основи  здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

 3.  Удосконалювати роботу з патріотичного та екологічного виховання -  як ефективного засобу формування предметно-практичної компетентності дошкільників.

        

Наш дитячий садок плідно співпрацює з іншими дитячими закладами:

- Гімназія № 1;

- Педагогічний ліцей № 4;

- Дитяча поліклініка № 23.

 

Додаткових освітніх послуг у закладі дошкільної освіти  немає.