Інноваційна діяльність

Нормативно-правові документи, які регламентують інноваційну діяльність  у закладі дошкільної освіти:

 

 

  • Закон України «Про освіту»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

  • Закон України «Про дошкільну освіту»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

  • Закон України «Про загальну середню освіту»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14

  • Закон України «Про інноваційну діяльність»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15

  • Наказ МОН від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»

http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/244-

  • Наказ МОН від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

               http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12

  • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00

  • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02

  • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.08.2012  № 778

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF

  • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності,  затверджене наказом МОНмолодьспорт  30.11. 2012 №1352

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12